FRI FRAGT VED KØB OVER 300 KR. I DK - LEVERINGSTID 1-2 DAGE TIL DØREN ELLER PAKKESHOP


HANDELSBETINGELSER


1. Anvendelse 

1.1 Anvendelse.

 Disse almindelige salgs- og leverings-   betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om   Miilds salg og levering af produkter og evt. ydelser til   forbrugere.   

1.2 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med evt.   tilbud og ordrebekræftelser fra Miild det samlede   aftalegrundlag (”Aftalegrundlaget”).  

    

2. Bestillinger og priser   

2.1 Bestillinger. 

Bestillinger kan afgives direkte på Miilds   hjemmeside. Afgivelse af ordre via Miilds hjemmeside   er ikke i sig selv en juridisk bindende aftale.   

2.2 Ordrebekræftelser. 

Miild tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren.   Bekræftelse af ordrer skal være skriftlig for at binde   Miild. Aftalen er først bindende, når du har modtaget   en e-mail fra Miild med information om, at vi har   bekræftet ordren.  

2.3 Ændring af ordrer. 

Kunden kan ikke ændre en afgivet   ordre på produkter uden Miilds skriftlige accept.  

2.4 Uoverensstemmende vilkår. 

Hvis Miilds bekræftelse af   en ordre ikke stemmer overens med kundens bestilling   eller Aftalegrundlaget i øvrigt, og kunden ikke ønsker   at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal   kunden meddele det til Miild skriftligt snarest muligt   og senest 1 arbejdsdag efter modtagelse af   ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af   ordrebekræftelsen.  

2.5 Pris.

Prisen for produkter følger Miilds gældende   prisliste, der er tilgængelig på Miilds hjemmeside på   det tidspunkt, hvor kundens ordre afgives, medmindre   parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser angivet   er eksklusive moms.  

2.6 Mængdebegrænsning. 

Miild har i visse tilfælde   mængdebegrænsning på udvalgte produkter for at   modvirke, at køb via Miild sker med planlagt   videresalg for øje. For de varer, der er underlagt   mængdebegrænsning, vil det ikke være muligt at   bestille et højere antal end det maksimale antal, som   vises på Miilds hjemmeside eller når ordren afgives.   Så fremt Miild vurderer, at en kunde har forsøgt at   omgå Miilds’ regler vedr. mængdebegrænsning eller   generelt køber med henblik på planlagt videresalg,   forbeholder Miild sig ret til at annullere en eller flere af   disse ordrer uden at kunden i den forbindelse kan   rette noget krav mod Miild. 

  2.7 Gavekort. 

Gavekort er et produkt, som kan købes.   Gavekortet kan udelukkende indløses i forbindelse   med køb af Miilds produkter, og kan ikke bruges til at   købe flere gavekort. Hvis gavekortets værdi ikke   dækker den ordre, kunden ønsker at gennemføre, kan   differencen blive betalt ved at anvende en af de   accepterede betalingsmetoder. Gavekort og eventuelle   tilgodehavender kan kun blive indløst forud for   gennemførelsen af en ordre. Værdien af gavekort kan   ikke udbetales kontant, ligesom der ikke vil påløbe   renter på gavekortet. Hvis en ordre, der er betalt med   et tilgodehavende eller et gavekort, bliver annulleret,   vil dette tilgodehavende blive overført til et nyt   gavekort og vil derfor ikke blive udbetalt kontant. 


3. Betaling  

3.1 Betaling.

 Kunden kan anvende følgende metoder til   betaling:   

- Dankort  

- Visa

   - Mastercard

   - Visa Electron   

- MobilePay 

  3.2 Opkrævning. 

Beløbet vil først blive trukket fra kundens   konto, når Miild afsender ordren.   


    4. Fortrydelsesret

   4.1 Fortrydelsesret.

 Forbrugere har 30 dages   fortrydelsesret, når man handler hos Miild.   Fortrydelsesfristen løber i 30 dage fra den første af   følgende dage: (1) den dag, hvor kunden har   modtaget produktet, og (2) den dag, hvor kunden har   fået produktet i fysisk besiddelse. Kunden skal inden 30 dage fra modtagelsen give Miild meddelelse om, at   kunden ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal   gives ved at kontakte Miilds kundeservice.   

4.2 Returnering. 

Produkter skal sendes retur til Miild uden   unødig forsinkelse og senest 14 dage efter meddelelse   om fortrydelsesretten. Alle dele af produktet skal   returneres, og kunden er ansvarlig for, at produktet er   pakket forsvarligt ind. Kunden bærer risikoen for   produktet indtil de er modtaget af Miild.    

4.3 Undtagelser. 

Følgende produkter er undtaget   fortrydelsesretten: Produkter som må antages at blive   forringet eller forældet hurtigt.  

4.4 Bortfald af fortrydelsesret.

Kunden mister sin   fortrydelsesret, hvis kunden bryder emballage,   plombering eller forsegling på produkter, som af   sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager   ikke er egnet til at blive returneret.   

4.5 Stand ved returnering. 

Kunden hæfter for eventuel   forringelse af produktets værdi, som skyldes anden   håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå   produktets art, egenskaber og den måde, det fungerer   på. Produkter uden emballage, plombering eller   forsegling, som er prøvet udover, hvad der er   beskrevet i disse betingelser, betragtes som brugt, og   kunden får ved evt. fortrydelse alene en del eller intet   af købsbeløbet retur afhængig af produktets   handelsmæssige værdi.   

4.6 Tilbagebetaling og returnering. 

Hvis kunden fortryder   sit køb, får kunden refunderet købsbeløbet og evt.   leveringsomkostninger. Såfremt der er sket en   værdiforringelse, som kunden er ansvarlig for,   fratrækkes denne købsbeløbet. Ved tilbagelevering af   det købte produkt i tilfælde af fortrydelse, skal kunden   selv betale udgifterne hertil. Miild refunderer kundens   betaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra   den dato, hvor Miild modtager meddelelse om   fortrydelse, idet Miild dog kan tilbageholde betalingen   indtil produktet er modtaget retur. Miild foretager   tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som   kunden benyttede ved sin oprindelige transaktion,   medmindre kunden har indvilget i andet.   

    

5. Levering   

5.1 Leveringsbetingelse.

 Risikoen for alle solgte produkter   overgår til kunden ved Miilds indlevering af   produkterne til fragtmand eller alternativt ved Miilds   egen levering til kunden. 

  5.2 Leveringstid.

 Miild bestræber sig på at levere   produkter til den tid, der fremgår af   ordrebekræftelsen. Normal leveringstid vil være inden   4 hverdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.   Miild har ret til at levere før den aftalte leveringstid.   

5.3 Undersøgelse. 

Kunden skal undersøge alle produkter   ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller   mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den   straks meddeles skriftligt til Miild på [email protected].   Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller   burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til   Miild, kan den ikke senere gøres gældende.    


   6. Forsinket levering.

   6.1 Meddelelse. 

Kunden er opmærksom på, at idet Miilds   produkter bliver specialfremstillet i udlandet, kan der   forekomme forsinkelser på levering af produkterne.   Hvis Miild forventer en forsinkelse i leveringen af   produkter udover 1-2 hverdage, informerer Miild   kunden om det hurtigst muligt og oplyser samtidig   årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.   

6.2 Ophævelse. 

Hvis Miild undlader at levere produkter   senest 10 dage efter den aftalte leveringstid af   årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden   ophæve den eller de ordrer, der er berørt af   forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til   Miild. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af   forsinket levering.     


  7. Reklamationsret

   7.1 Reklamationsret. 

Købelovens mangelregler finder   anvendelse, og kunden har 24 måneders   reklamationsret. Det er et krav, at reklamationen er   berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af   en fejlagtig brug af produktet eller anden   skadeforvoldende adfærd.   

7.2 Meddelelse. 

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i   reklamationsperioden, som kunden ønsker at   påberåbe sig, skal den meddeles skriftligt til Miild   indenfor rimelig tid. Hvis en fejl eller mangel, som   kunden opdager eller burde have opdaget, ikke   meddeles skriftligt til Miild indenfor rimelig tid, kan   den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give   Miild de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel,   som Miild beder om. 

 7.3 Undersøgelse.

 Inden rimelig tid efter, at Miild har   modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller   mangel og undersøgt kravet, meddeler Miild kunden,   om fejlen eller manglen er omfattet af   reklamationsretten. Kunden skal efter anmodning   sende defekte produkter eller dele til Miild. Kunden   bærer omkostningerne ved og risikoen for produkter   og dele under transport til Miild. Miild bærer   omkostningerne ved og risikoen for produkter og dele   under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er   omfattet af reklamationsretten (forudsætter kvittering   for afsendelse, så Miild kan tilbagebetale   fragtomkostninger).   

7.4 Afhjælpning.

 Inden rimelig tid efter at Miild har afgivet   meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er   omfattet af reklamationsretten, afhjælper Miild fejlen   eller manglen ved at: (i) udskifte eller reparere   defekte produkter eller dele , eller (ii) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller   reparation   

7.5 Ophævelse. 

Hvis Miild undlader at afhjælpe en fejl   eller mangel omfattet af reklamationsretten inden   rimelig tid efter, at Miild har givet meddelelse herom   til kunden, af årsager, som kunden er uden ansvar for,   og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en   rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve   den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller   manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Miild.   Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl   eller mangler ved produkter, end der udtrykkeligt   fremgår denne bestemmelse.     

  

8. Ansvar 

  8.1 Ansvar.

 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og   undladelser efter gældende ret med de   begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.   

8.2 Produktansvar. 

Miild er ansvarlig for produktansvar   med hensyn til leverede produkter, i det omfang et   sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning.   

8.3 Force majeure. 

Uanset eventuelle modstående vilkår i   Aftalegrundlaget er Miild ikke ansvarlig over for   kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som   kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden   består, så længe force majeure består. Som force   majeure anses forhold, der er uden for Miilds kontrol,   og som Miild ikke burde have forudset ved aftalens   indgåelse eller som efterfølgende besværliggør   levering. Eksempler på force majeure er usædvanlige   naturforhold, pandemier, krig, terror, brand,   oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.   

8.4 Ansvarsbegrænsning.

 Uanset eventuelle modstående   vilkår i Aftalegrundlaget kan Miilds ansvar over for   kunden ikke overstige det salg af produkter, som Miild   har faktureret til kunden i relation til pågældende tab.   Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Miild har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.    

   

9. Andre bestemmelser

 9.1 Miild forbeholder sig retten til at lukke for kundens   adgang til Miilds hjemmeside til enhver tid efter Miilds   forretningsmæssige skøn. 

  9.2 Miild behandler personoplysninger med det formål at   kunne levere produkter til kunden, og for at kunne   behandle henvendelser vedrørende kundens køb.   

9.3 Miild er forpligtet til at behandle oplysningerne i   overensstemmelse med gældende lovgivning, og   behandlingen alene vil finde sted, hvor det er   nødvendigt efter formålet.   

9.4 Immaterielle rettigheder.

 Den fulde ejendomsret til   alle immaterielle rettigheder vedrørende produkterne,   herunder patenter, design, varemærker og   ophavsrettigheder, tilhører Miild enten direkte eller via   licens. Kunden må ikke uden anden aftale anvende   Miilds varemærker og andre immaterielle rettigheder.   Miild kan til en hver tid pålægge Kunden at ændre   eller ophøre med en sådan brug.   

9.5 Ændringer og tillæg.

 Ændringer af og tillæg til   Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har   aftalt dem skriftligt. Kundens betingelser meddelt Miild   udgør ikke en del af Aftalegrundlaget medmindre det   er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.   

   

10. Gældende ret og værneting

   10.1 Gældende ret.

 Aftalegrundlaget, og parternes   samhandel i øvrigt, er i alle henseender underlagt   dansk ret.   

10.2 Værneting.

 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse   med Aftalegrundlaget, og parternes samhandel i   øvrigt, er i alle henseender underlagt dansk ret, skal   afgøres ved en dansk domstol.